Historia

RN VERKSTAD AB

Specialist inom skärande bearbetning i rostfritt

Företaget startades hemma i garaget i Åtorp av Rune Nillson 1986 då under namnet

RN Produktion. Verksamheten bedrevs på kvälltid utöver ordinarie anställnig.

Maskinparken var blygsam med endast en supportsvarv av årsmodell 1953, som ännu finns kvar.

1990 började Rune att arbeta heltid i firman. Under 1990 byggdes garaget ut för att kunna ge plats för ytteliggare en svarv och fräs.

1993 gick flytten in till Karlskoga.

1997 ombildades företaget till aktiebolag och fick då namnet RN Verkstad AB.

2010 flyttade företaget till nybyggda lokaler i Degerfors.

2011 skede ett ägarskifte till nästa generation Nillsson, nuvarande ägare Robert Nilsson.

De kunder som Rune startade med 1986 kan vi med stor stolthet säga att de fortfarande finns kvar som kunder hos oss än idag.